Instituto de l'Aragonés

PRESENTACIÓN

Lo Instituto de l'Aragonés ye l'organo de l'Academia Aragonesa de la Lengua encargau de proposar a lo Pleno las normas d'uso correcto d'a luenga aragonesa y veilar per la suya aplicación. Las competencias d'o Instituto de l’Aragonés son:

a) Investigar y proposar a lo Pleno de l'Academia Aragonesa de la Lengua las normas gramaticals de l'aragonés, tenendo en cuenta las suyas variedaz lingüisticas.

b) Inventariar y actualizar lo suyo lexico.

El BOA avui publica l’acord normatiu de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua sobre la norma d’ús oficial del català d’Aragó

El Ple de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, a la sessió celebrada el proppassat dilluns 27 de febrer, va aprovar per unanimitat el primer acord normatiu que fa referència a la normativa d’ús oficial del català d’Aragó.

Jornada a Mequinensa de l'Institut Aragonès del Català (Acadèmia Aragonesa de la Llengua) i de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona

El proppassat 27 de gener el «Centre d’Estudis Jesús Moncada» de Mequinensa va acollir la jornada de treball organitzada per l’Institut aragonès del català (AAL) i el Grup de recerca ODELEUM (UdG): «Els palars de la Franja davant del procés d’estandardització del català: d’identitats complexes, connexions emocionals i circumscripcions limitadores».