El BOA avui publica l’acord normatiu de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua sobre la norma d’ús oficial del català d’Aragó

El Ple de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, a la sessió celebrada el proppassat dilluns 27 de febrer, va aprovar per unanimitat el primer acord normatiu que fa referència a la normativa d’ús oficial del català d’Aragó.

Instituto de l'Aragonés

PRESENTACIÓN

Lo Instituto de l'Aragonés ye l'organo de l'Academia Aragonesa de la Lengua encargau de proposar a lo Pleno las normas d'uso correcto d'a luenga aragonesa y veilar per la suya aplicación. Las competencias d'o Instituto de l’Aragonés son:

a) Investigar y proposar a lo Pleno de l'Academia Aragonesa de la Lengua las normas gramaticals de l'aragonés, tenendo en cuenta las suyas variedaz lingüisticas.

b) Inventariar y actualizar lo suyo lexico.