POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD), l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua posa de manifest aquesta política respecte del tractament i la protecció de dades personals.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

Academia Aragonesa de la Lengua

C/ San Antonio Abad, 38, planta 3a

50010 Saragossa

CIF Q5001087E

 

CONTACTE PER A LA PROTECCIÓ DE DADES

Per a qualsevol tema relacionat amb la protecció de dades podeu contactar amb nosaltres a l'adreça postal de l'Academia Aragonesa de la Lengua.

 

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Cap usuari no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti a l'Academia Aragonesa de la Lengua han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

En aquest sentit, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a l'Academia Aragonesa de la Lengua per l'ús de dades d'una altra persona o de les seves dades quan siguin falses o errònies.

Qualsevol dada facilitada sobre un menor requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà d'aplicació subsidiària respecte d'aquelles altres condicions que s'estableixin amb caràcter especial sobre protecció de dades personals i siguin comunicades a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, essent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

 

QUINES DADES PERSONALS TEVES TRACTEM

Les dades que tractarem són les següents: Nom, cognoms, idioma de preferència, correu electrònic i adreça IP.

També t'informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb l'Academia Aragonesa de la Lengua, incloses les que ens aportis mitjançant una xarxa social o qualsevol altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privadesa, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d'aquests canals.

L'accés i/o tractament a les dades per l'Academia Aragonesa de la Lengua, sens perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que puguin resultar aplicables en cada cas o les que per iniciativa pròpia adopti l'Academia Aragonesa de la Lengua, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:

• Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

• Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

• Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

• Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si s'escau.

 

PER QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS

  • Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres.

  • En el cas de la tramesa d'un correu electrònic a l'Academia Aragonesa de la Lengua relacionat amb les ofertes d'ocupació, aquestes dades seran tractades per participar en els procediments de selecció de personal.

 

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc, i en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

 

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

 

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Els destinataris de les dades personals recollides per l'Academia Aragonesa de la Lengua seran els següents:

Els empleats mateixos de l'Academia Aragonesa de la Lengua en el compliment de llurs funcions.

 

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES TEVES DADES A TERCERS

Les vostres dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que tot seguit s'expliquen:

Administracions públiques, per al compliment de les obligacions legals.

Si en el futur l'Academia Aragonesa de la Lengua fes altres cessions de dades personals, te n'informarem oportunament.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L'Academia Aragonesa de la Lengua té contractats serveis de proveïdors tecnològics a països que no disposen de normativa equivalent a l'europea (“Tercers Països”). Aquests proveïdors han subscrit amb l'Academia Aragonesa de la Lengua els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa per a proveïdors ubicats a Tercers Països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.

Si vols més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar una sol·licitud a la nostra adreça postal.

 

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES TEVES DADES

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb l'Academia Aragonesa de la Lengua i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament fent una sol·licitud a la nostra adreça postal.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privadesa, pots presentar una reclamació a l'adreça postal indicada o davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o a la seva adreça postal.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, l'Academia Aragonesa de la Lengua es reserva el dret de negar-se a actuar respecte d'aquestes, d'acord amb el que estableix l'art. 12.5 RGPD.

 

Aquesta Política de Privadesa ha estat actualitzada per última vegada el 10 d'agost de 2022.