Academia aragonesa de la lengua
Notícies i activitats

Reunió de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua amb el Justícia d'Aragó.

El president i el secretari de l'Acadèmia van mantenir una reunió divendres 7 de juliol al Palau d'Armijo, seu del Justícia d'Aragó, amb Javier Hernández, el Lloctinent del Justícia d'Aragó -en funcions de Justícia després de la renúncia del Justicia Ángel Dolado-, i amb Mª Jesús Cruz, l'assessora de l'Àrea d'Educació, Universitat, Cultura i Patrimoni.

A la reunió es va presentar l'AAL davant del Justiciat, així com el seu funcionament i l'activitat realitzada fins ara. Com a institució sotmesa a la supervisió del Justícia, es va determinar mantenir una comunicació fluida per donar resposta a les possibles inquietuds i dubtes plantejats per la ciutadania i/o altres institucions a través del Justícia. L'Acadèmia va oferir també al Justícia l'assessorament que, segons els seus estatuts, ha de prestar als poders públics i institucions sobre temes relacionats amb l'ús correcte de les llengües i les modalitats lingüístiques pròpies i amb la seua promoció social. A la reunió també es van identificar àmbits i matèries per a la futura col·laboració entre les dues institucions.

Com a primer pas d´aquesta col·laboració s´han revisat les versions en aragonès i en català de la web del Justícia i s’ha adaptat la primera a l´ortografia normativa de l´aragonès en compliment de l’article 8 de la Llei 3/2013.

Pàgina del Justícia en català

Pàgina del Justícia en aragonès

Palau d'Armijo, la seu del Justícia d'Aragó