AVÍS LEGAL

 

L'Academia Aragonesa de la Lengua, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, es comprometent a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. L'Academia Aragonesa de la Lengua es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Academia Aragonesa de la Lengua

C/ San Antonio Abad, 38, planta 3a

50010 Saragossa

CIF Q5001087E

Nom de domini: academiaaragonesadelalengua.org

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de l'Academia Aragonesa de la Lengua o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part de l'Academia Aragonesa de la Lengua. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l'Academia Aragonesa de la Lengua serà considerat un greu incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l'Academia Aragonesa de la Lengua i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte d'aquests. L'Academia Aragonesa de la Lengua autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web. Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del següent formulari: www.academiaaragonesadelalengua.org/contacta

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

L'Academia Aragonesa de la Lengua no es fa responsable d'aquella informació publicada al vostre lloc web que hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l'organització.

 

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que l'Academia Aragonesa de la Lengua no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. L'Academia Aragonesa de la Lengua no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de l'Academia Aragonesa de la Lengua. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s'escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, l'Academia Aragonesa de la Lengua no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Saragossa.

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 10 d'agost de 2022.